Failed to load licensing components. Please Repair / Re-Install Dixit . DO NOT UNINSTALL MODULE!Rådhusgatan 23

Rådhusgatan 23 är kanske SML:s mest centrala fastighet med Swedbank som största hyresgäst, även butik och kontorslokaler finns i fastigheten. De två översta våningarna är just nu under utveckling och kommer att anpassas efter nya hyresgäster.


 

Fakta


Energideklarations-ID: 373750 
Energiprestanda: 323 kWh/m² och år
Radonmätning: Inte utförd
Ventilationskontroll (OVK): Godkänd
Energideklarationen i sin helhet finns hos: Byggnadsägare
Energideklarationen utförd: 2010-12-08