Storgatan 49

Failed to load licensing components. Please Repair / Re-Install Dixit . DO NOT UNINSTALL MODULE!


Storgatan 49 är en centralt placerad fastighet som är under utveckling för framtida hyresgäster, men samtidigt finns ett kontorshotell där bl a SML:s eget kontor är beläget plus ett flertal mindre företag hyr kontor som har anpassats efter respektive hyresgäst. Andra hyresgäster i huset är PWC och HSB.

 

Fakta


Energideklarations-ID: 383534
Energiprestanda: 25 kWh/m² och år
Radonmätning: Inte utförd
Ventilationskontroll (OVK): Inte godkänd
Energideklarationen i sin helhet finns hos: Byggnadsägare
Energideklarationen utförd: 2011-02-01