Boendesidor

Välkommen till boendesidor, vi vill att ni skall trivas i din bostad och med oss som arbetar på SML. Till oss är ni alltid välkommen att ringa eller titta in när du har frågor om ert boende och din lägenhet.

Vi tackar dig för ditt val av lägenhet hos oss på SML. Vi ser det som ett förtroende som vi ska försöka förvalta på bästa sätt. Vi tror nämligen på stadiga relationer. Nedan finns svar på våra vanligaste frågor.

Inflyttning

Tillträde

Du får tillträde till din lägenhet klockan 12.00 den dag ditt hyresavtal börjar gälla. Observera att om tillträdesdagen infaller på en helg eller annan allmän helgdag får du flytta in från 12.00 nästföljande vardag.

Nycklar

Nyckelutlämningen sker på SML:s förvaltningskontor den dag inflyttning sker enligt hyresavtalet. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. Om du låser dig ute och anlitar hyresvärden eller låssmed får du själv bekosta detta.

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Detta gör du på adressandring.se och senast en vecka efter flytten på skatteverket.se. Då vet du också att de flesta myndigheter har fått din nya adress. Tänk på att du har många andra du behöver anmäla adressändring till exempelvis föreningar, försäkringsbolag, banker med flera.

Hemförsäkring

Hemförsäkring är ett måste för alla, inklusive lägenhetsboende. Hemförsäkringen är ert skydd inte bara för skador på din egendom, utan också ett starkt skydd vid vattenskador, skada på annans egendom och vid inbrott. De flesta hemförsäkringar omfattar även skydd vid semesterresor för oförutsedda händelser. Om du saknar hemförsäkring, kontakta snarast ett försäkringsbolag som du har förtroende för. I SML har vi våra försäkringar hos Länsförsäkringar och rekommenderar dem gärna.

El

El ingår inte i hyran om inget annat framkommer på ditt hyresavtal. Normalt sett behöver du själv teckna ett el-abonnemang för din hushållsel i din lägenhet. Ta kontakt med din elleverantör.

Vatten och värme

Vatten och värme ingår i de flesta fall i hyran om inget annat framkommer på ditt hyresavtal. Lämna aldrig en rinnande kran. Om en kran droppar gör en felanmälan för miljöns skull.

Namnskyltar

SML eller representanter från SML ser till att namnet på namntavlan i trapphuset och på dörren byts.

På inflyttningsdagen

När det äntligen är dags att flytta in bör du kontrollera att lägenheten är städad och i gott skick samt undersöka utrymningsvägar. Om du mot förmodan möts av något ostädat i lägenheten ska du omgående kontakta vår kundtjänst 0380 – 650 690.

Utflyttning

Kontakta SML först om ni trivs hos oss. Vi kanske har en ny lägenhet för dina behov? Ring oss på 0380-650 690 eller sök här.

Uppsägning

Om du vill säga upp din lägenhet gör du en skriftlig uppsägning på SML:s kontor. De som står på Hyresavtalet måste skriva på uppsägningen.

Det råder tre kalendermånaders uppsägning på våra förstahandskontrakt. Om du till exempel vill flytta den 1 december måste uppsägning gjorts hos oss senast den 31 augusti.

När du sagt upp ditt hyresavtal är du skyldig att låta SML få visa din lägenhet för spekulanter. SML kommer kontakta dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Besiktning av din lägenhet

I samband när du säger upp din lägenhet kommer datum och tid för både förbesiktning och avflyttningsbesiktning bestämmas. Vi gör en förbesiktning för att du ska ha möjligheten att återställa eventuella skador som du kan ha orsakat. I anslutning till att du flyttar besiktigar vi lägenheten igen, det vill säga en avflyttningsbesiktning. Det är viktigt att du närvarar vid besiktningen.

Innan avflyttningsbesiktningen se till att städa lägenheten noga och ev. förråd är tömda och har städats ordentligt. Fönster ska putsat, skåp och lådor torkas ur och ugn och spis rengöras, även bakom. I badrum tas front bort på badkar för att rengöring skall kunna göra bra. Cykelrum tömts från egna ägodelar. Ladda ner vår Tips och råd lista inför flytten.

Om lägenheten lämnas i ett ej tillfredställande skick eller om skador har uppkommit i lägenheter under er kontraktstid, eller om utrustning eller inredning saknas, så kan ni komma att debiteras kostnaden för återställande.

El och andra abonnemang

Glöm inte att säga upp el-abonnemang och andra möjliga abonnemang (bredband, telefoni) du tecknat innan avflytt.

Nycklar

Nycklar återlämnas till SML:s förvaltningskontor den dag avflyttning sker enligt hyresavtalet. Detta gäller även ev. nyckar till förråd med mera. Saknas nycklar eller tillbehör har SML rätt att debitera kostnaden för återställande.

Adressändring

När du ska flytta är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten. Gå in på adressandring.se och gör ändringen för att din post ska komma rätt till din nya adress.

Trivselregler i SML-lägenheter

För allas trivsel krävs ett mått av ”ordning och reda”. Omtanke och hänsyn till varandra är viktigt i ett hyreshus.

Visa hänsyn till dina grannar

Var försiktig med störande ljud. Det gäller i första hand morgnar, kvällar och nätter.

Fria entréer och trappuppgångar

Om vi alla hjälps åt att hålla trapphus och entréer fria från barnvagnar, cyklar, leksaker mm kommer både räddningstjänst och sjuktransporter fram enkelt. Därtill trivs vi bättre tillsammans då det också är lättare att städa rent på fria allmänna ytor.

Tvättstugan

Lämna tvättstugan i det fina skick (städad och fin) som ni själv vill finna den då ni ska börja din nästa tvättid.

Hundar och katter

Att ha husdjur är ofta trevligt. Men, tänk särskilt på;

  • Lär hunden vara tyst när den är ensam i bostaden.
  • Låt inte hund/katt göra sina behov på gräsmattor, sandlådor eller andra gemensamma ytor.

Trivsam balkong/uteplats

Undvik att mata fåglar från balkong eller fönster. Använd piskplatsen på gården när ni skakar mattor, sängkläder mm. Om ni sätter upp balkonglådor och dylikt, gör det på insidan av balkongen så ingen under riskerar att få obehag.

Grillning

På grund av brandrisk och med hänsyn till dina grannar är det inte tillåtet att grilla på din balkong eller uteplats. Vi hänvisar grillning ut till våra gårdar. Men se till att röken från din grill inte stör omgivningen och att grillen inte orsakar brand.

Felanmälan

Felanmälan gör du alltid om något går sönder i lägenheten, till SML-kontoret via telefon 0380 – 650 690 eller direkt här på hemsidan.

Kontorspersonalen kontaktar sedan våra fastighetsskötare eller anlitar annan fackman för att så snabbt som möjligt åtgärda felet.

Om akut vattenskada eller dylikt fel uppstår under icke kontorstid: Se jourtelefon på anslagstavla i trapphus.

Hyra

Hyran ska betalas i förskott varje månad, betalningen ska vara inne senast den sista bankdagen varje månad. Det innebär att hyran för mars ska vara oss tillhanda sista vardagen i februari. Hyresavier postas till dig fyra gånger per år, i början av varje kvartal, och innehåller 3 stycken avier med olika förfallodatum. Var noga med att ange rätt betalningsinformation så din hyresavgift registreras på rätt månad.

Som hyresgäst är det alltid ditt ansvar att kontrollera att hyran blir betald.  Sen betalning kan leda till onödiga kostnader (påminnelseavgifter) och det finns en risk att du kan förlora din bostad. 

I ditt hyresavtal med SML ser du vad som är inkluderat i din hyresavgift när det gäller din lägenhet. Förutom det som nämns i hyresavtalet, inkluderas följande i hyresavgiften:

  • Värme och vatten (om ej annat avtalats)
  • Regelbundet underhåll och reparation av din lägenhet, undantaget skador orsakade av skadegörelse, oaktsamhet eller bristande underhåll 
  • Sophantering
  • Städning av trapphus
  • Gräsklippning på allmänna ytor och snöröjning
  • Grundläggande Kabel-TV (om ej annat avtalats)
  • Inbyggda apparater såsom kyl, frys, spis och fasta armaturer
  • Brandvarnare (du som hyresgäst ansvara att den fungerar och byter batteri)