Om oss

SML har en stark närvaro i Nässjö kommun och varit en betydande aktör i över fyrtio år. Idag äger vi och är stolta över våra 39 fastigheter, som sammanlagt erbjuder en total uthyrningsbar yta på omkring 70 000 kvm. Bland dessa fastigheter finns cirka 220 lägenheter som upptar cirka 20 000 kvm av totala ytan.

Genom åren har vi fått mycket erfarenhet och stor kunskap vilket innebär att vår service till hyresgäster är bra, snabb och personlig. Vi renoverar och underhåller våra fastigheter kontinuerligt och har ett långt utvecklat hållbarhet- och miljöarbete där samspelet mellan natur, människan och kultur genomsyrar allt från planering till genomförande.

Vision

SML ska alltid uppfattas som och vara Nässjös ledande fastighetsbolag, med hög kompetens, god kvalitet och goda relationer med sina intressenter.

Affärsidé

SML ska genom förvärv, förvaltning, och förädling av fastigheter kunna erbjuda en föränderlig marknad ändamålsenliga bostäder och lokaler.

Strategi

Med god marknadskännedom kunna erbjuda såväl befintliga som nystartade företag lokaler med expansionsmöjligheter och privatpersoner bostäder, ska SML uppfattas som den naturliga samarbetspartnern i Nässjö.

Verksamheten bedrivs i en egen organisation med hög kompetens och servicegrad. Genom kontinuerlig dialog och kundfokus säkerställer vi effektiv användning av lokaler och bostäder.

Vi prioriterar kvalitet och hållbarhet i allt vi gör och stödjer Nässjö kommuns i stadskärneutvecklingen för att förbättra och vitalisera stadens centrala områden.