Våra fastigheter

SML äger fastigheter i Småland och främst Nässjö. Vårt fastighetsbestånd består av 39 stycken fastigheter med totalt cirka 70 000 kvm uthyrningsbar yta varav cirka 20 000 kvm finns i 220 lägenheter.