SML förvärvar fastigheten Nässjö Dalvik 24 – Elajo ny hyresgäst

SML har den 2023-10-31 tillträtt fastigheten Nässjö Dalvik 24 som uppfördes 2005 och har en totalt uthyrningsbar yta på ca 1 200 kvadratmeter. I samband med förvärvat har ett hyresgästavtal med Elajo ingåtts som kommer hyra cirka hälften av den uthyrningsbara ytan. Ett omfattande ombyggnation har inletts för att skapa moderna, hållbara och effektiva kontorsytor.

Att förvärva en fastighet som har stått tom länge och fylla den med liv känns jätteroligt och ligger helt i linje med vår företagsfilosofi. Elajo är ett lokalt bolag med ett långsiktigt engagemang i Nässjö och vi är väldigt glada över att få dem som hyresgäster.